Middelfart 26. marts 2016

Foreningen Vejle Amts Husflidskreds

Afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 27.april 2016 kl. 18.30

i

Petersmindehallens Cafeteria

Petersmindevej 25,

7100 Vejle

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning
 3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år (2016)
 5. Vedtægtsændringer (Der er vedhæftet et ændringsforslag fra bestyrelsen)
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen

     På valg:
     Lisbet Kaltoft
     Annalise Lund                   

 1. Valg af 2 suppleanter

    På valg              
    Krista Gerken
    Emmy Hansen (ønsker ikke genvalg)

 1. Valg af revisor

  På valg
  Bjarne Gerken

    Valg af revisorsuppleant

     På valg
     Ib Lund

 1. Eventuelt
  1. Efter generalforsamlingen er der en lille aktivitet.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden, Gytte Thykjær, Solskinsvænget 25, 5500 Middelfart, i hænde senest 8 dage før.

 

                               ***********************************

Der vil blive serveret kaffe og smørrebrød.

Af hensyn til bestillingen er det nødvendigt at tilmelde sig senest onsdag den 20. april 2016

Til Gytte på tlf. 4014 8801 eller mail g.thykjaer@stofanet.dk

 

 

Spørgsmål angående Foreningen Vejle Amts Husflidskreds

bedes rettet til Gytte Thykjær, Solskinsvænget 25. 5500 Middelfart

tlf.4014 8801 eller g.thykjaer@stofanet.dk